Петро Шев'як

  • Спеціальність лікар-хірург
  • Освіта (ВУЗ) Мордовський державний університет ім. М. П. Огарьова
  • Спеціалізація лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук.
  • Відділення Львів, вул. Заводська, 7

Петро Шев'як

У 1997 році закінчив медичний факультет за спеціальністю «Лікувальна справа» в Мордовському державному університеті ім. М. П. Огарьова (Республіка Мордовія, Російська Федерація).

З 1997 по 1999 рік навчався в клінічній ординатурі при кафедрі шпитальної хірургії Мордовського державного університету ім. М. П. Огарьова за спеціальністю «Хірургія».

З 1999 по 2001 рік – аспірант кафедри шпитальної хірургії Мордовського державного університету ім. М. П. Огарьова. Аспірантуру закінчив достроково, захистивши дисертацію на тему «Гепаринкріопреципітатаферез та ультрафіолетове опромінення аутокрові в хірургічному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб» 14 грудня 2001 року за спеціальністю «Хірургія».

З 2001 по 2006 рік працював на посадах: старший лаборант, завідувач лабораторії, асистент, старший викладач, доцент кафедри шпитальної хірургії Мордовського державного університету ім. М. П. Огарьова.

З 2006 року – лікар-хірург першої кваліфікаційної категорії.

У 2006 році – асистент кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією, з 2007 по 2011 – асистент кафедри ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського.

У 2009 році підтвердив звання кандидата медичних наук на публічному захисті спеціалізованої вченої ради Д 26.613.08 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України.

З 2011 по 2017 рік працював лікарем-хірургом та головним лікарем медичного центру «Медівіт» ТОВ «Десна» ЛТД в Тернополі.

У 2016 році пройшов передатестаційний цикл «Хірургія» в м. Тернопіль на базі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горба-чевського. Присвоєна вища кваліфікаційна категорія з хірургії.

У 2017 році навчався на циклі спеціалізації «Онкохірургія» на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Є автором 90 праць, з яких 76 – наукового та 14 – навчально-методичного характеру, співавтором навчального посібника, 4 патентів на винаходи, 7 раціоналізаторських пропозицій.

Виконує низку лапароскопічних лікувальних втручань при захворюваннях органів черевної порожнини і малого тазу, зокрема лапароскопічну холецистектомію, лапароскопічну апендектомію, лапароскопічну крурорафію з фундоплікацією при діафрагмальних килах, лапароскопічну кістектомію, пластику сітчастим трансплантантом при килах черевної стінки та інші.

Є дійсним членом Європейської асоціації ендоскопічної хірургії (EAES) (з 2007 р.) та Української асоціації фахівців із малоінвазивних, ендоскопічних і лазерних технологій (з 2007 р.).