Передопераційний-розширений комплекс

Передопераційний-розширений комплекс

Перед операцією лікареві важливо знати про ряд показників, які можуть вплинути на процес проведення операції, ускладнення або процес реабілітації. Деякі показники можуть бути причиною відмови від операції або здійснення попередньої терапії.

5220 грн
Перелік послуг у пакеті:
Послуга Кількість
Anti HСV total (гепатит С) 1
Печінкові проби 1
HBs Ag (гепатит В) 1
Глюкоза у венозній крові 1
Забір венозної крові. 1
Визначення групи крові (системи АВО та резус-фактору) 1
Аналіз сечі загальний 1
Електрокардіографія з трактуванням результату 1
Консультація терапевта 1
Огляд анестезіолога перед операцією 1
CITO TEST HIV 1/2 (ВІЛ) 1
CITO TEST Syphilis 1
Білірубін загальний(пакет) 1
Ниркові проби 1
Коагулограма 1
Сечовина (пакет) 1
ЛФ (пакет) 1
Креатинін (пакет) 1
АЛТ (пакет) 1
Білірубін прямий (пакет) 1
АСТ (пакет) 1
ГГТ (пакет) 1
Запис ЕКГ 1
Тромбіновий час (пакет) 1
Фібриноген (пакет) 1
Міжнародне нормалізоване відношення (INR) (пакет) 1
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) (пакет) 1
Протромбіновий індекс (пакет) 1
Протромбіновий час (пакет) 1