Ендоскопічна поліпотомія та етмоїдотомія

Вартість послуг

  • Ендоскопічна поліпотомія, етмоїдотомія та остеотомія остеомеатального комплексу 20595 грн

Наші лікарі