Ендоскопічна поліпотомія та етмоїдотомія

Вартість послуг

  • Ендоскопічна поліпотомія, етмоїдотомія та остеотомія остеомеатального комплексу 19895 грн

Наші лікарі