Абляція патологічно зміненої слизової оболонки шлунку чи кишківника

Вартість послуг

  • Абляція патологічної ділянки слизової оболонки при езофагогастродуоденоскопі4635 грн
  • Абляція патологічної ділянки слизової оболонки при колоноскопії 4900 грн

Наші лікарі