Абляція патологічно зміненої слизової оболонки шлунку чи кишківника

Вартість послуг

  • Абляція патологічної ділянки слизової оболонки при езофагогастродуоденоскопі5760 грн
  • Абляція патологічної ділянки слизової оболонки при колоноскопії 6090 грн

Наші лікарі