Абляція патологічно зміненої слизової оболонки шлунку чи кишківника

Вартість послуг

  • Абляція патологічної ділянки слизової оболонки при езофагогастродуоденоскопі4800 грн
  • Абляція патологічної ділянки слизової оболонки при колоноскопії 5075 грн

Наші лікарі