Лабораторні аналізи

 • Забір матеріалу для досліджень
  • Забір венозної крові
  • Забір капілярної крові.
  • Забір матеріалу для ПЛР/антиген дослідження на COVID-19
 • Загально-клінічні дослідження
  • Аналіз крові (розгорнутий)
  • Визначення групи крові (системи АВО та резус-фактору)
  • Аналіз сечі загальний
  • Аналіз сечі за Нечипоренком
  • Аналіз сечі за Сулковичем
  • Аналіз виділення із сечостатевих органів
  • Цитоморфологічне дослідження (із забором матеріалу) в пакеті обстежень
  • Аналіз секрету передміхурової залози
  • Аналіз сім'яної рідини
  • Копрограма
  • Аналіз калу на гельмінти та найпростіші
  • Аналіз на цитологічне дослідження
  • Аналіз зіскрібу на ентеробіоз
  • Ретикулоцити
  • Аналіз сечі по Зимницькому
  • Аналіз сечі на добову протеїнурію
  • Цитоморфологічне дослідження
  • Копрограма з Cito test H.Pylori
  • Посткоїтальний тест
  • CITO TEST FOB (тест прихованої крові у калі)
  • Аналіз сечі загальний (1-а порція сечі)
  • Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep
  • Кальпротектин (кал)
  • Рідинна цитологія ПАП-тест Сеll-Prep - Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест
 • Біохімічні дослідження
  • Печінкові проби
  • Ниркові проби
  • Ліпідограма
  • Моніторинг діабету
  • Фібротест
  • Прокальцитонін
  • Інтерлейкін-6 (IL-6)
  • Білковий обмін
   • Загальний білок
   • Альбумін
   • Креатинін
   • Сечовина
   • Сечова кислота
   • Мікроальбумін у сечі
  • Вуглеводневий обмін
   • Глюкозотолерантний тест
   • Глюкоза у венозній крові
   • Глюкоза у капілярній крові (експрес-тест)
   • Глікований гемоглобін
   • Індекс HOMA (глюкоза+інсулін)
  • Пігментний обмін
   • Білірубін загальний
   • Білірубін прямий
  • Ліпідний обмін
   • Холестерин
   • Тригліцериди
   • HDL-холестерин
   • LDL-холестерин
  • Ферменти
   • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
   • Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
   • Альфа-амілаза (сироватка)
   • Лужна фосфатаза
   • Гама-Глутамілтрансфераза (ГГТ)
   • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
   • Креатинкіназа МБ
   • Креатинкіназа
   • Альфа - амілаза (сеча)
   • Тропонін І (Cito Test)
   • Панкреатична амілаза
   • Ліпаза
   • Холінестераза
   • Панкреатична еластаза (кал)
   • Альфа-1-антитрипсин
  • Водно-сольовий обмін
   • Fe-зв'язуюча функція + залізо
   • Калій
   • Кальцій
   • Магній
   • Натрій
   • Фосфор (неорганічний)
   • Хлориди
   • Кальцій іонізований
  • Панель контролю анемії
   • Вітамін В12 (ціанокобаламін)
   • Фолієва кислота
   • Феритин
   • Трансферин
   • Вітамін D
 • Гормони
  • Гормони щитоподібної залози
   • Тиреотропний гормон(TSH)/ТТГ
   • Тироксин вільний (Free Т4)
   • Трийодтиронін (Free Т3)
   • Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (Anti-TPO)
   • Антитіла до тиреоглобуліну (Anti-TG)
   • Скринінг захворювань щитоподібної залози
   • Тиреоглобулін(TG)
   • Кальцитонін
   • Антитіла до рецепторів ТТГ
   • Антимікросомальні антитіла
  • Гормони репродуктивні
   • Естрадіол
   • Лютеїнізуючий гормон
   • Фолікулостимулюючий гормон
   • Пролактин
   • Прогестерон
   • Тестостерон
   • Вільний тестостерон
   • ДГЕА сульфат
   • Секс-зв'язуючий глобулін
   • Контроль першої фази МЦ та передовуляційного періоду
   • Контроль другої фази МЦ
   • 17-оксипрогестерон
   • Антимюллерів гормон
   • Індекс вільного тестостерону
   • Дигідротестостерон
  • Перинатальна діагностика
   • Альфа-фетопротеїн
   • РАРР (білок асоційований з вагітністю)
   • Хоріонічний гонадотропін
   • Вільний естріол
   • Вільний β-хоріонічний гонадотропін
   • Пренатальний скринінг І триместру вагітності (11-14 тижнів)
   • Пренатальний скринінг ІІ триместру вагітності (16-19 тижнів)
   • PRISCA I триместра (10 н + 0 дн - 13 н + 6 дн)
   • PRISCA ІI триместра (14 н + 0 дн - 21 н + 6 дн)
   • Плацентарний лактоген
   • Плацентарний фактор росту (PLGF)
  • Інші гормони
   • С-пептид
   • Соматотропний гормон
   • АКТГ
   • Альдостерон
   • Кортизол
   • Паратгормон
   • Катехоламіни (адреналін, норадреналін, дофамін)
   • Інсулін
   • Гастрин
   • Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP)
   • Гомоцистеїн
   • Андростендіон
 • Онкологічні маркери
  • Простат-специфічний антиген загальний (ПСА)
  • Простат-специфічний антиген вільний (ПСА)
  • Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
  • Онкомаркер яєчників (СА 125)
  • Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)
  • Онкомаркер шлунку (СА 72-4)
  • Раково-ембріональний антиген (РЕА)
  • Онкологічна панель ПСА
  • Онкологічна панель для чоловіків
  • Онкологічна панель для жінок
  • Онкомаркер НЕ-4
  • Індекс ROMA (СА 125+HE4)
  • Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
  • Бета-2-мікроглобулін
  • Онкомаркер раку яєчка
 • Імунологічні дослідження
  • Антиядерні антитіла (ANA)
  • Антистрептолізин "О"
  • Ревматоїдний фактор
  • С-реактивний білок (hsCRP) кількісно
  • Антитіла до двохспіральної ДНК
  • Антифосфоліпідні антитіла Ig G
  • Антифосфоліпідні антитіла Ig M
  • Антиспермальні антитіла
  • Anti MCV (антитіла до мутованого цитрулінового вінтеміну)
  • АТ при аутоімунних захворюваннях( RNP/Sm, CeNP-B, Jo-1, Sm, SSA, SS-B, Scl-70, Rib-P)
  • Імуноглобулін Е (Ig E)
  • Ревмопроби
  • Антимікросомальні антитіла
  • Імуноглобулін А (IgA)
  • Імуноглобулін М (IgМ)
  • Імуноглобулін G (IgG)
  • Антитіла до гліадину Ig A, Ig G
  • HLA-B27
  • Антитіла IgG, IgA до тканинної трансглутамінази
  • Антитіла IgG до мітохондріального антигену М2-3 (АМА-М2)
  • Антитіла IgG до мікросом печінки і нирок 1 (LKM-1)
  • Антитіла до парієнтальних клітин шлунку
  • Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Anti-CCP )
  • Системні васкуліти (антитіла IgG до: мієлопероксидази (МРО), базальної мембрани гломерулярного апарату (GBM), протеїнази 3 (PR3))
  • Комплемент С1q циркулюючих імунних комплексів
  • Антирезусні антитіла
  • Лактозна непереносимість, ПЛР
  • Вірус кору, антитіла Ig G
 • Алергологічні дослідження
  • Інгаляційна панель
 • Дослідження паразитів
  • Антитіла IgG до аскаридів
  • Сумарні антитіла до лямблій
  • Антитіла IgG до Toxocara canis
  • Антитіла IgG до Trichinella spiralis
  • Антитіла IgG до ехінококів
  • Антитіла IgG до опісторхів
  • Антитіла для гельмінтів (6 типів)
 • Інфекції
  • Гепатити ПЛР
  • Гепатити А,В,С,D
  • TORCH - інфекції ПЛР
  • Уро-генітальні інфекціїї ПЛР
  • Уро-генітальні інфекціїї IgG
  • Скринінг вірусних гепатитів
  • Урогенітальне здоров'я: ПЛР
  • TORCH - інфекції IgG (пакет)
  • TORCH - інфекції
   • Вірус простого герпесу 1+2 IgG
   • Вірус простого герпесу 1+2 IgM
   • Вірус герпесу HSV 1/2 ПЛР
   • Краснуха IgG
   • Краснуха IgМ
   • Токсоплазма IgG
   • Токсоплазма ПЛР
   • Токсоплазма IgM
   • Цитомегаловірус IgG
   • Цитомегаловірус IgM
   • Цитомегаловірус CMV ПЛР
   • Вірус Епштейн-Барр ПЛР
   • Антитіла IgМ до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (VCA IgМ)
   • Антитіла IgG до нуклеарного антигену вірусу Епштейна-Барр (NA IgG)
   • Антитіла IgG до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр (ЕA IgG)
   • Вірус герпесу 6 типа IgG
   • Вірус герпесу 6 типа ПЛР
   • Авідність IgG до цитомегаловірусу
   • Авідність IgG до токсоплазми gondii
   • Авідність IgG до вірусу краснухи
   • Цитомегаловірус CMV ПЛР (кількісно)
   • Вірус Епштейн-Барр ПЛР (кількісно)
   • Вірус герпесу 6 типа ПЛР (кількісно)
   • CMV/EBV/HHV 6. ПЛР (кількісно)
  • Гепатити
   • Anti HAV IgM (гепатит А )
   • HBs Ag (гепатит В)
   • Anti HBS Ag (гепатит В)
   • HBе Ag (гепатит В)
   • Гепатит В (якісне визначення) ПЛР
   • Anti HСV total (гепатит С)
   • Гепатит С (якісне визначення) ПЛР
   • Anti HDV total (гепатит D)
   • Гепатит В (кількісне визначення) ПЛР
   • Гепатит С (кількісне визначення) ПЛР
   • Гепатит С (генотипування) ПЛР
   • Anti-HBeAg (гепатит В)
   • Anti Hbcor total (гепатит В)
  • Уро-генітальні інфекціїї
   • Трихомоніаз Ig G
   • Трихомонада ПЛР
   • Мікоплазма Ig G
   • Мікоплазма ПЛР
   • Уреаплазма Ig G
   • Уреаплазма ПЛР
   • Хламідія IgG
   • Хламідія ПЛР
   • Гонорея ПЛР
   • Папіломавірус високого канцерогенного риску типів 16,18,31,33,35,39,45,52,59
   • Хламідія Ig M
   • Хламідія IgA
   • Гарднерела vaginalis ПЛР
   • Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae
   • Мікоплазма genitalium ПЛР
   • Уреаплазма IgA
   • ПЛР. Скринінг причин вагініту (у/г зішкріб)
  • Інші інфекції
   • Хелікобактер Ig G
   • CITO TEST H.Pylori Ag (кал)
   • CITO TEST Syphilis
   • CITO TEST HIV 1/2 (ВІЛ)
   • Borrelia burgdorferi, антитіла Ig G
   • Borrelia burgdorferi, антитіла Ig М
   • Borrelia burgdorferi, антитіла IgG,IgM, БлотАналіз
   • Yersinia enterocolitica, антитіла IgA
   • Yersinia enterocolitica, антитіла IgG
   • CITO TEST Strep A
   • COVID-19 - ПЛР
   • Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgA
   • Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла Ig M
   • ПЛР Респіраторна панель
   • CITO TEST антиген до Covid-19
   • Антитіла IgG до S-білка коронавірусу SARS-CoV-2
 • Дослідження системи згортання крові
  • Протромбіновий час, індекс, міжнародне нормалізоване відношення (INR)
  • Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
  • Тромбіновий час
  • Фібриноген
  • Коагулограма
  • D-димери
 • Бактеріологічні дослідження
  • Бак. посів сечі + антибіотикограма
  • Бак. посів виділень з ока + антибіотикограма
  • Бак. посів виділень з носу + антибіотикограма
  • Бак. посів виділень з зіву + антибіотикограма
  • Бак. посів виділень з рани + антибіотикограма
  • Бак. посів виділень з сечостатевих органів + антибіотикограма
  • Бак. посів виділень з вуха + антибіотикограма
  • Бакпосів виділень з трахеобронхіального дерева (бронхоальвеолярний лаваж)
  • Посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum + антибіотикограма
  • Бак. посів матеріалу на грибкову флору (рід Candida)
  • Бак. посів із аногенітальної зони+антибіотикограма
  • Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма
  • Бак. посів виділень на В-гемолітичний стрептокок
 • Генетичні дослідження
  • BRCA
  • Молекулярно-генетичне дослідження пунктату щитоподібної залози (Мутації BRAF, RAS, RET / PTC, PAX8 / PPARg) *
 • Гістологія
  • Патоморфологічне дослідження 7 - 10 дн
  • Імуногісто(цито-)хімічне дослідження
  • Імуногістохімічне визначення гормонального статусу ендометрію, пухлин ендометрію і яєчників (ER + PR) - 5 -7 дн.
  • Імуногістохімічне визначення (трепан-біопсія передміхурової залози): високомолекулярний цитокератин + р63 + р504S - 5 -7 днів
  • Імуногістохімічне визначення (трепан-біопсія молочної залози): ER + PR + HER2 neu+ Ki-67 - 5 -7 дн.
  • Інтраопераційна термінова гістологія країв резекції грудної залози
  • Імуногістохімічні дослідження 1 категорії складності
  • Імуногістохімічні дослідження 2 категорії складності
  • Імуногістохімічні дослідження 3 категорії складності
  • Імуногістохімічні дослідження 4 категорії складності
  • Імуногістохімічні дослідження 5 категорії складності
 • Молекулярна алергодіагностика
  • ALEX тест (молекулярний аналіз на 282 алергени, антитіла IgE)
 • Перинатальна діагностика
  • VERACITY, NIPT - мінімальний (13,18,21)