Участь лікарів-ендоскопістів у 5-му Міжнародному курсі « Live Endoscopy – IMAGE 2014» (м. Мілан)

Даремно літо вважають порою відпочинку, адже чимало людей у цю пору намагається активізувати свою діяльність, завершити давно розпочаті проекти, попрацювати над самовдосконаленням… Доказ цього – активна участь наших спеціалістів у різноманітних міжнародних конгресах, конференціях , зустрічах, круглих столах.

Так, нещодавно лікарі-ендоскопісти Медичного центру Святої Параскеви взяли активну участь у 5-му Міжнародному курсі «Live Endoscopy – IMAGE 2014», що відбувся 19–21 червня 2014 року у клініці «Humanitas» (м. Мілан)

Довідка:

Навчальний курс «Live Endoscopy» започаткований у 2010 році відомим італійським експертом Alessandro Repici, спільно з професіоналами світової ендоскопії, й проводиться щорічно під егідою Європейського співтовариства гастроінтестинальної ендоскопії (ESGE)

Цього року, за традицією, плеяда видатних спеціалістів-ендоскопістів із Європи, Японії, Китаю, Індії, США й Бразилії ділилися своїми знаннями та інноваціями шляхом поєднання лекцій, прямої трансляції ендоскопічних операцій із 6 операційних і дискусій, які широко охопили різні аспекти сучасної гастроінтестинальної ендоскопії.

Конгрес розпочав президент ESGE, професор P. Fockens лекцією на тему нових шляхів вдосконалення ендоскопічних знань та вмінь у Європі. Із сучасних технологій було представлено теоретичний матеріал, довготермінові результати лікування та продемонстровано за допомогою трансляції із операційної вирішення таких проблем:

– Пероральна ендоскопічна міотомія (Peroral Endoscopic Myotomy, POEM) при ахалазії стравоходу.

– Ендоскопічні методи лікування стравоходу Барета.

– Стравохідні стриктури – методи лікування.

– Ендоскопічне лікування дивертикула Ценкера.

– Ендоскопічна підслизова дисекція (ESD) при слизових та підслизових новоутворах стравоходу, шлунка, кишківника: нові підходи, особливості техніки.

– Сучасні підходи в ендоскопічному лікуванні кровотеч верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.

– EUS-ERCP (ендоскопічна ультрасонографія – ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія) при біліарних конкрементах (жовчевих каменях), покази до застосування різних типів металевих стентів, ендоскопічні втручання при новоутворах папіли.

– Інтервенційна ендоскопічна ультрасонографія (EUS).

– Капсульна колоноскопія; нові технології виявлення поліпів товстої кишки; індикація якості колоноскопії.

– Нові пристрої та технічні досягнення для товстокишкової ендоскопічної резекції слизової (EMR); сучасні підходи до новоутворів прямої кишки.

Під час круглого столу, за участі професорів M. Wallace (США), C. Hassan (Італія) та M. Bretthauer (Норвегія), було висвітлено проблематику підвищення раннього виявлення пухлин товстого кишківника (adenoma detection rate, ADR), насамперед – значення зубчастих аденом (serrated polyp) у канцерогенезі.

У цьому контексті досягненням ендоскопістів Медичного центру Святої Параскеви стало налагодження співпраці з організаторами IMAGE 2014 – Area Qualità S.r.l. та включення у міжнародний проект оцінки якості колоноскопії та скринінгу колоректальних новоутворів (Endoscopic quality assessment level, EQUAL).