Що таке антитіла до коронавірусу?

Антитіла або імуноглобуліни – специфічні білки, які виробляє імунна система у відповідь на потрапляння будь-якого інфекційного агента в організм людини, зокрема коронавірусу SARS-CoV-2, навіть за умови відсутності виражених клінічних ознак хвороби. Антитіла розпізнають вірус, знешкоджують і зберігають інформацію про інфекції на випадок нової зустрічі з нею.

Як утворюються антитіла?
На першому тижні захворювання починають продукуватися імуноглобуліни класу М (IgM). Вони першими зустрічаються з інфекцією, тому їх вважають маркерами гострої первинної інфекції. Однак тест на визначення антитіл класу М (IgM) може давати неспецифічну реакцію, що у низці випадків призводить до хибнопозитивного результату. Оскільки на антитіла класу М (IgM) покладена відповідальність першими максимально швидко почати відображати процес контакту з інфекцію, тому ці білки не дуже специфічні та не завжди можуть точно уловлювати вірус. До неспецифічної реакції з тест-системою, приміром, можуть призвести процеси, пов'язані із запаленням в організмі (гострі та хронічні запальні процеси, аутоімунні захворювання тощо). 

При стандартному інфекційному захворюванні зазвичай вироблення імуноглобулінів класу М (IgM) від моменту контакту з вірусом до місяця зникає, замінюючись продукуванням більш специфічних імуноглобулінів класу G (IgG). 

Однак найбільш інформативними у прогностичному плані, зокрема у гострий період інфекції (на ранніх стадіях), є визначення імуноглобулінів класу А (IgА). Відповідно до клінічних спостережень, у багатьох пацієнтів імуноглобуліни класу M (IgM) взагалі не вироблялися на відміну від імуноглобулінів класу А (IgА), які демонструють активне вироблення у гострий період, і з розвитком захворювання їхній титр корелює також зі ступенем важкості стану пацієнта. Через цю особливість світовими рекомендаціями стало визначення саме IgA та IgG до SARS-CoV-2.

Імуноглобуліни класу G (IgG) до SARS-CoV-2 починають продукуватися орієнтовно від третього тижня після контакту з вірусом, їхній рівень збільшується повільно, але тривалий час може залишатися високим. 

За наявністю і рівнем антитіл IgG у крові можна стверджувати про факт інфікування у минулому і визначити наявність специфічної імунної відповіді – здатності організму розпізнавати вірус при повторній зустрічі з ним.

Однак механізми розвитку імунної реакції на потрапляння коронавірусу SARS-CoV-2 в організм людини поки що вивчаються. Не до кінця зрозуміло – формується чи ні стійкий імунітет після перенесеного захворювання.

Що дає змогу виявити тест на наявність антитіл:

  • наявність специфічних IgA може свідчити про те, що організм на момент проведення дослідження перебуває у процесі боротьби зі SARS-CoV-2;
  • наявність специфічних IgG може свідчити про перенесену інфекцію SARS-CoV-2 та наявність імунітету до вірусу.

Матеріал для обстеження – венозна кров.

Допис підготовлено за матеріалами к. мед. н, керівника лабораторії,  заступника виконавчого директора Медичного центру Св. Параскеви Костя Андрія Степановича