Лабораторні онкологічні маркери

Онкологічні маркери – речовини, які продукують пухлинні клітини або організм у відповідь на розвиток пухлини. Від речовин, які продукують нормальні клітини, вони відрізняються якісно (пухлиноспецифічні) або кількісно (пухлиноасоційовані, які також продукують непухлинні клітини, але в значно менших концентраціях).

ВООЗ рекомендує наступні інтервали взяття проб для аналізу: 1 раз на місяць протягом першого року після лікування, 1 раз на 2 місяці протягом другого року та 1 раз на 3 місяці протягом третього року – спостереження. Необхідно зазначити, що найбільш важливим показником є динаміка змін, а не абсолютні показники концентрації.

Перелік основних (лабораторних) пухлинних маркерів

Маркер

Головне значення для клінічної онкології

Простатичний специфічний антиген (загальний, вільний).

Prostate-Specific Antigen (PSA), total and free

Маркер раку передміхурової залози.


Підвищення маркера в 77–89% хворих на різних стадіях раку, у 25% хворих на аденому простати

Раковий антиген 15-3.

Cancer-antigen 15-3 (CA15-3)

Маркер раку молочної залози та його метастазів.

У поєднанні з СЕА можливе підвищення чутливості на 10%

Раковий антиген 125.

Cancer Antigen 125 (СА-125)

Маркер раку яйника, контроль лікування

Людський епідермальний білок 4.

Human epididymus protein (НЕ 4)

Маркер раку яйника, контроль лікування та рецидив захворювання

Раковий антиген 19-9.

Cancer Antigen 19-9 (СА 19-9)

Маркер раку підшлункової залози та жовчних шляхів.

Під час додаткового використання СЕА підвищення чутливості до 90% для рецидивного раку шлунка

Раковий антиген 72-4.

Cancer Antigen 72-4 (СА 72-4)

Маркер раку шлунка і муцинозного раку яйника.

Якщо є метастази раку шлунка, СА 72-4 більш чутливий, ніж СА 19-9

Раковоембріональний антиген.

Carcinoembryonic Antigen (CEA)

Маркер колоректального раку, особливо для моніторингу хвороби.

Гетерогенність генів родини СЕА зумовлює варіабельність показників підвищеного вмісту маркера при раках різної локалізації: легені, молочна залоза, печінка, підшлункова, передміхурова залози, шлунок, яйники

Альфа-фетопротеїн (АФП).

Alpha- Fetoprotein (AFP)

Маркер первинного раку печінки, його метастазів, а також несеміномного раку яєчок

Людський хоріонічний гонадотропін (ХГ).

Human Chorionic Gonatropin (hCG)

Маркер пухлин трофобласта і яйників, особливо ефективний (до 100%) для контролю лікування та діагностики рецидивів пухлин трофобласта.

У 70% хворих (чоловіки) – підвищення маркера при несеміномних пухлинах яєчок і у 10% при семіномах

Людський тиреоглобулін (ТГ).

Human Thyroglobulin (TG)

Маркер немедулярних раків щитоподібної залози. Для моніторингу хворих на фолікулярні карциноми. Дослідження доцільно доповнювати визначенням антитіл до TG

Кальцитонін (Calcitonin).

Маркер медулярного раку щитоподібної залози.

Має особливе значення для моніторингу хвороби (рецидиви, метастази). Доцільний для контролю осіб високого онкоризику (родинний медулярний рак щитоподібної залози, множинні ендокринні пухлини)

Нейрон-специфічна енолаза (НСЕ).

Neuron-Specific Enolase (NSE)

Маркер дрібноклітинного раку легень і нейробластом у дітей

Ферритин (Ferritin)

Маркер бластних лейкозів, лімфогрануломатозу, раку молочної залози. Контроль лікування, передбачення рецидиву. Маркер діагностики гепатоцелюлярної карциноми (в поєднанні з АФП)

Цитокератину 19 фрагмент 19

(ЦИФРА 21-1).

Cytokeratin 19 Fragment (CYFRA 21-1)

Маркер раку сечового міхура, при пухлинах легень. Особливо інформативний при одночасному визначенні спільно з РЕА