Х Міжнародна школа-семінар “Практичні питання сучасної візуалізації в клініці”

Асоціація радіологів України

Українська ехокардіографічна асоціація

Кафедра променевої діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького

Медичний центр Святої Параскеви (Львів)

Головне управління охорони здоров’я Львівської ОДА

Друзі радіології в Україні (США)

Освітній центр “Сімекс-Соно”

Х Міжнародна школа-семінар

“Практичні питання сучасної візуалізації в клініці”

17 - 19 червня 2015 р., Львів

Готель „Львів” (проспект Вячеслава Чорновола, 7)

Лектори і доповідачі:

Лев Волянський, професор радіології Case Western Reserve University School of Medicine (США)

Jonathan M Morris, MD

Associate Professor of Radiology

Mayo Clinic, Department of Radiology, Division of Neuroradiology. Візитуючий професор, Американське товариство нейрорадіології

Дмитро Аверчук, лікар кардіохірургічного відділення Львівської обласної лікарні

Володимир Була, лікар-радіолог, University of Vermont Health Network/ Champlain Valley Physician Hospital

Ігор Гайда, к.м.н., асистент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського мед університету

Роксоляна Горбова, хірург, NNMC Центр мамології, Бесезда (США) (США)

Юрій Грабовський,лікар-радіолог Дніпропетровської обласної лікарні


 

Олег Динник, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з УЗД

Петро Дудій, професор кафедри радіології і радіаційної медицини Івано-Франківського національного медичного університету

Ігор Дутка, лікар, к.мед.н., Медичний центр «Євроклінік» (м. Львів)

Вероніка Євтух, асистент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського медуніверситету

Ігор Іванів лікар, Науково-медичний центр Св. Параскеви, Львів

Іван Клецко, асистент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського медуніверситету

Ірина Дикан, член-кор. АМН України, професор, директор Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України (Київ)

Donald F Schomer, MD, Сhief of Radiology, Banner MD Anderson Cancer Center, Gilbert, AZ. Візитуючий професор, Американське товариство нейрорадіології

Юрій Іванів, професор, завідувач кафедри променвої діагностики ФПДО Львівського мед університету

Богдан Козицький, асистент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського мед університету

Любомир Кулик, професор, керівник Львівського кардіохірургічного центру

Аскольд Кучер, доцент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського медуніверситету

Богдан Мелех, лікар Медичного центру «Євроклінік» (м. Львів)

Юрій Милян, завідувач кабінету комп'ютерної томографії Львівського онкоцентру

Юліан Мицик, доцент кафедри радіології та радіаційної медицини Львівського медуніверситету

Андрій Нетлюх, доцент кафедри нейрохірургії і неврології Львівського медуніверситету

Наталія Носенко, к.м.н., асистент кафедри променевої діагностики НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ

Тетяна Бабкіна, професор, зав. кафедри променевої діагностики НАПО ім. П.Л.Шупика (Київ)

Неля Орищин, доцент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського медуніверситету

Юрій Паламарчук, лікар, Науково-медичний центр Св. Параскеви, Львів

Сергій Поташов, доцент кафедри кардіології НАПО ім. П.Л.Шупика

Оксана Предземирська, лікар, Науково-медичний центр Св. Параскеви, Львів

Володимир Рогожин, д.мед.н., доцент кафедри медичної радіології НАПО ім. П.Л.Шупика (Київ)

Орест Сенюк, завідувач рентгенологічного відділення лікарні ШМД, Львів

Світлана Федьків, доктор мед. наук, керівник центру медичної реабілітації населення Інституту кардіології ім. М.Д.Стражеска

Інна Халатурник, лікар, лікарня швидкої медичної допомоги, м.Чернівці

Олена Чемерис, асистент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського медуніверситету

Маркіян Шулякевич, лікар-радіолог, відділення діагностичних зображень, Університетський шпиталь Оттави (Канада)

Галина Щербата, лікар рентгенологічного відділення лікарні ШМД, Львів

СПОНСОРИ:

Фундація Українського Лікарського Товариства Північної Америки

Американське Товариство Нейрорадіології

Медична Корпорація «Олеа»

ПРОГРАМА

Час

Лекційний курс

17 червня, середа. Ранкове засідання.

Головуючі – Л.Волянський (засновник і співголова школи-семінару), Ю.Іванів

09.30 –

09.35

Лев Волянський. Відкриття школи-семінару

09.35 – 10.30

Jonathan M Morris. Neuroradiology of Pregnancy and Puerperium (Part 1)

Нейрорадіологія вагітності і раннього післяпологового періоду (Ч. 1)

10.30 –

10.50

Андрій Нетлюх. Досвід ендоваскулярного виключення інтракраніальних аневризм.

10.50 – 11.55

Jonathan M Morris. Neuroradiology of Pregnancy and Puerperium (Part 2)

Нейрорадіологія вагітності і раннього післяпологового періоду (Ч. 2)

11.55 –

13.00

Donald F Schomer. Classification and imaging Gliomas (Part 1)

Класифікація і зображення гліом (Ч. 1)

13.00 – 14.00 Перерва

17 червня, середа. Вечірнє засідання. Головуючі – Л.Волянський, П.Дудій

14.00 – 14.55

Donald F Schomer. Classification and imaging Gliomas (Part 2)

Класифікація і зображення гліом (Ч. 2)

14.55 –15.25

Маркіян Шулякевич. Візуалізація патології коліна.

15.25 – 16.30

Jonathan M Morris. 3 square cm: Anatomy and pathology of the posterior 3rd Ventricle, Pineal, and Tectum (Part 1)

3 кв.см. : анатомія і патологія задньої частини 3-го шлуночка, епіфіза і даху (Ч. 1)

16.30 – 16.50

Петро Дудій. Диференційна діагностика синуситів.

16.50 – 18.00

Jonathan M Morris. 3 square cm: Anatomy and pathology of the posterior 3rd Ventricle, Pineal, and Tectum (Part 2)

3 кв.см. : анатомія і патологія задньої частини 3-го шлуночка, епіфіза і даху (Ч. 2)

18 червня, четвер. Ранкове засідання.

Головуючі - Л.Волянський, Т.Бабкіна

09.00 – 10.00

Jonathan M Morris. Skull Base: Anatomy and How to evaluate Pathology (Part 1)

Основа черепа: анатомія і як оцінювати патологічні зміни

10.00 – 13.00 Семінар: Патологія панкреато-біліарної зони.

Готель «Львів», малий зал (6 поверх)

Головуючі: Іван Клецко, Володимир Жемела

Доповіді:

Роксоляна Горбова. Цілеспрямоване ультразвукове обстеження живота у випадку травми.

Ю.Милян. Складні випадки діагностики вогнищевих уражень печінки.

І.Клецко. Роль ЕРХПГ у діагностиці і лікуванні пацієнтів з механічними жовтяницями пухлинного походження.

В.Жемела. УЗД гострого панкреатиту і його ускладнень.

О.Пасічник. УЗД ускладнень ретроградної холангіопанкреатографії.

Ірина Осміловська. Пункційні і дренуючі маніпуляції під контролем УЗД.

10.00 – 10.30

Тетяна Бабкіна. Променева діагностика травматичних уражень щелепно-лицевої області.

10.30 – 10.50

Ігор Дутка. МРТ діагностика патології плечового суглоба.

10.50 – 11.10

Богдан Мелех. Променева діагностика травм та хвороб скронево-нижньощелепового суглоба.

11.10 – 11.30

Б.Козицький. Позахребтові знахідки при радіологічному обстеженні хворих з болем у попереку і нижніх кінцівках

11.30 – 12.00

Лев Волянський. Зображення орбіти.

12.00 – 13.00

Donald F Schomer. Imaging head and neck (otolaryngologic) cancers. Рart 1.

Зображення голови і шиї. Рак отоларингологічної ділянки. Частина 1.

13.00 – 14.00 Перерва

18 червня, четвер. Вечірнє засідання. Головуючі - Л.Волянський, І.Дикан

14.00 – 15.00

Jonathan M Morris. Skull Base: Anatomy and How to evaluate Pathology (Part 2)

Основа черепа: анатомія і як оцінювати патологічні зміни (Ч. 2)

15.00 – 15.30

Ірина Дикан. МДКТ: морфологічна верифікація пухлин

15.30 – 16.00

Юрій Милян. Інформативність комп’ютерної томографії (КТ) в діагностиці карциноматозу очеревини у хворих на рак яєчників для вибору тактики хірургічного лікування.

16.00 – 16.30

Володимир Рогожин. Сучасні можливості МРТ діагностики раку передміхурової залози

16.30 – 17.00

Володимир Була. КТ грудної клітки, живота і тазу при невідкладних станах

17.00 – 17.30

ВЕБІНАР

Андрій Войтович. МРТ - дослідження простати

 

17.30 – 18.00

ВЕБІНАР

Тетяна Демченко («Олеа»). Програмне забезпечення для зображення перфузії і крім того

18 червня, четвер. 19.00 Товариська вечеря

19 червня, п'ятниця. Ранкове засідання. Головуючі - Л.Волянський, А.Кучер

09.00 –

10.10

Donald F Schomer. Imaging head and neck (otolaryngologic) cancers (Part 2)

Зображення голови і шиї. Рак отоларингологічної ділянки (Ч. 2)

10.10 – 10.30

Орест Сенюк, Галина Щербата. Рентгенологічні знахідки при невідкладних станах: випадки з практики лікарні швидкої допомоги

10.30 – 11.10

Юрій Грабовський. Досвід надання невідкладної допомоги на КТ - томографі постраждалим в АТО

11.10 – 11.40

Олег Динник. Методичні аспекти еластографії зсувною хвилею дифузної патології печінки

11.40 – 12.00

Аскольд Кучер. Синдромна ультразвукова діагностика хвороб великих слинних залоз

12.00 – 12.15

Інна Халатурник. Трансторакальна ультрасонографія при травмах органів грудної клітки

12.15 – 12.30

Олена Чемерис. УЗД в проктології

12.30 – 13.00

Ігор Гайда. Біопсія вузлів щитовидної залози: за і проти

13.00 – 14.00 Перерва

19 червня, п'ятниця. Вечірнє засідання. 14.00 – 18.00

Головуючі – Ю.Іванів, С.Федьків

14.00 – 14.30

Світлана Федьків. Значення методів КТ і МРТ в діагностиці патології аорти.

Семінар «УЗД і МРТ в гінекології»

Конференц-зал Центру Св.Параскеви

(вул. Заводська, 7) 14.30 – 17.00

 

Модератор - Ігор Гайда

 

Мирон Габрієль, Роль еластографії при УЗ-обстеженнях в гінекології.

Андрій Пелик. Променева діагностика раку ендометрію.

Тарас Мартин. Для чого оперуючому гінекологу МРТ?

Наталія Голубка. Об’ємні утвори матки і придатків та вагітність.

Ірина Юник. Променева діагностика утворів яйників.

 

14.30 – 15.00

Сергій Поташев. Рекомендації ЕхоКГ-діагностики клапанних стенозів.

15.00 – 15.20

Юрій Іванів. Патологія аорти при двостулковому аортальному клапані.

15.20 – 15.50

Неля Орищин. Аортальний стеноз з малим градієнтом і малим серцевим викидом.

15.50 – 16.20

Любомир Кулик. Візуалізаційні аспекти у виборі методу хірургічної корекції аневризм кореня аорти.

16.20 – 16.50

Н.Носенко, Т.Бабкіна, Д.Щеглов. Діагностика стенозів сонних артерій: причини помилкових результатів.

16.50 – 17.20

Юрій Іванів. Місце КТ індексації коронарного кальцію в ранній діагностиці атеросклерозу.

17.20 – 17.40

Вероніка Євтух, Юрій Паламарчук. Діагностика патологічних змін висхідного віділу аорти.

17.40 – 18.00

Дмитро Аверчук. Аневризми синусів Вальсальви з проривом у праві камери серця.

18.00 – закриття лекційного курсу

       

Нейрорадіологічні семінари 20-26 червня 2015 року

Викладачі - Jonathan M Morris, Donald F Schomer

Центр Св.Параскеви (Львів, вул. Заводська, 7)

На кожен семінар – до 30 учасників (за попереднім записом). Прохання приготувати власні випадки для обговорення (показові, суперечливі, цікаві, рідкісні) згідно теми семінару. Окремі раніше прочитані лекції будуть детальніше обговорюватися на семінарах із запрошенням до дискусії.

Дата

Час

Тема

Модератори

Перекладачі

20.06.2015

10.00 -11.00

Нейрорадіологія. Інвазивні втручання під радіологічним контролем

О.Кобилецький, В.Сало. Інтракраніальні артеріо-венозні мальформації

Donald F Schomer, В.Сало, А.Нетлюх

А.Нетлюх,

Б. Козицький

11.00 – 13.00

Donald F Schomer. Imaging and minimally invasive treatment of spondylosis

Зображення і мінімально інвазивне лікування спондильозу

13.00 – 14.00

Перерва

14.00 – 16.00

Jonathan M Morris. Cervical Spine Trauma: Pearls when Evaluating the Pediatric Cervical Spine.

Травма шийного відділу хребта: корисні моменти при оцінці в педіатричній популяції.

Jonathan M Morris, Юрій Паламарчук

І.Іванів,

В.Євтух,

Б. Козицький

16.00 – 17.00

Мирослав Бубняк. Ендоваскулярна зупинка кровотеч із шлунково-кишкового тракту

22.06.2015

10.00 – 12.00

Donald F Schomer. Imaging head and neck (otolaryngologic) cancers (Part 3)

Зображення голови і шиї. Рак отоларингологічної ділянки (Ч. 3)

Donald F Schomer, Ю.Паламарчук, Вероніка Євтух

Ігор Іванів, Наталія Попчук

12.00 – 13.00

Нейрорадіологія. Аналіз цікавих і суперечливих випадків

13.00 – 14.00

Перерва

14.00 – 16.00

Jonathan M Morris. Skull Base: Anatomy and How to evaluate Pathology (Part 3)

Основа черепа: анатомія і як оцінювати патологічні зміни (Ч. 3)

Jonathan M Morris,

Ю.Паламарчук, Вероніка Євтух

Ігор Іванів, Наталія Попчук

16.00 – 17.00

Нейрорадіологія. Аналіз цікавих і суперечливих випадків

23.06.2015

10.00 – 11.30

Donald F Schomer. Functional neuroanatomy Функціональна нейроанатомія

Donald F Schomer,

Ю.Паламарчук,

Р. Козак

Вероніка Євтух, Богдан Козицький

11.30 – 13.00

Нейрорадіологія. Аналіз цікавих і суперечливих випадків

13.00 – 14.00

Перерва

14.00 – 15.30

Donald F Schomer. Classification and imaging Gliomas (Part 3)

Класифікація і зображення гліом (Ч. 3)

Donald F Schomer,

Ю.Паламарчук,

Ю.Милян

Вероніка Євтух, Богдан Козицький

15.30 – 17.00

Нейрорадіологія. Аналіз цікавих і суперечливих випадків

24.06.2015

10.00 – 11.30

Donald F Schomer. Functional neuroanatomy Функціональна нейроанатомія

Donald F Schomer,

Ольга Іващик, І.Іванів

Ігор Іванів, Богдан Козицький

11.30 – 13.00

Розсіяний склероз. Аналіз цікавих і суперечливих випадків

13.00 – 14.00

Перерва

14.00 – 15.30

Jonathan M Morris. 3 square cm: Anatomy and pathology of the posterior 3rd Ventricle, Pineal, and Tectum (Part 3)

3 кв.см. : анатомія і патологія задньої частини 3-го шлуночка, епіфіза і даху (Ч. 3)

Jonathan M Morris,

Ольга Іващик, І.Іванів

Ігор Іванів, Богдан Козицький

15.30 – 17.00

Нейрорадіологія. Аналіз цікавих і суперечливих випадків

25.06.2015

10.00 – 17.00

Медичний центр «Євроклінік» (вул. Миколайчука, 9). Тел.: +380322937111

10.00 – 12.00

Jonathan M Morris. Neuroradiology of Pregnancy and Puerperium (Part 3)

Нейрорадіологія вагітності і раннього післяпологового періоду (Ч. 3)

Jonathan M Morris,

Donald F Schomer,

Ірина Комнацька,

Ігор Дутка

Наталія Попчук, Богдан Мелех

12.00 – 12.30

Юліан Мицик. Застосування дифузійно-зважених зображень МРТ у діагностиці раку нирки

12.30 – 13.00

Нейрорадіологія. Аналіз цікавих і суперечливих випадків.

13.00 – 14.00

Перерва

14.00 – 17.00

Нейрорадіологія. Аналіз цікавих і суперечливих випадків.

26.06.2015

10.00 – 12.00

Jonathan M Morris. Skull Base: Anatomy and How to evaluate Pathology (Part 4)

Основа черепа: анатомія і як оцінювати патологічні зміни (Ч. 4)

Donald F Schomer, Jonathan M Morris.

Ю.Паламарчук, О.Предземирська

Вероніка Євтух, Богдан Козицький, Ігор Іванів

12.00 – 13.00

Ігор Іванів, Вероніка Євтух, Оксана Предземирська. Променева діагностика у випадках вогнепальних поранень

13.00 – 14.00

Перерва

14.00 – 16.00

Онкологічна патологія ділянки шиї та основи черепа. Аналіз цікавих і суперечливих випадків.

21.06.2015 – перегляд діагностичних висновків з попередніх років у центрі Св.Параскеви з критичними зауваженнями («аудит») – Ю.Паламарчук, Donald F Schomer, Jonathan M Morris.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Щодня з 22 до 26 червня (крім 25 червня) Donald F Schomer і Jonathan M Morris беруть участь в обстеженні поточних пацієнтів і обговоренні результатів у кабінетах КТ і МРТ Центру Св.Параскеви, а 25 червня – в МРТ-кабінеті Медичного центру «Євроклінік» (вул. Миколайчука, 9). До роботи разом з ними запрошуємо 3 бажаючих лікарів за попереднім записом на кожен з цих днів. Попередній запис – під час реєстрації у вестибюлі готелю «Львів».

Реєстраційний внесок для участі в школі-семінарі – 300 грн.

Кількість учасників обмежена. Попередня реєстрація за лінком: http://goo.gl/forms/gWXsjWbjud

Довідки за телефоном: +380 32 275 92 07, e-mail: yivaniv@mail.lviv.ua